Facebook Messenger Instagram
PVT Ab

Vi ritar, planerar, tillverkar och installerar för ett trivsamt inneklimat.

Kontakta oss

OVK Besiktning

Vi utför löpande underhåll och kontroll av anläggningar för bästa driftsekonomi. Vi ser till att anläggningen går så optimalt som möjligt och utför nödvändiga injusteringar samt erbjuder service.

Läs mer

VVS-arbeten

Vi erbjuder kort och gott alla VVS-tjänster. Vi levererar både tjänster och produkter inom sanitets- och värmesystem för privata och företagskunder på Åland.

Läs mer

Projektering

Vi planerar och ritar, tillverkar och installaterar, allt för ett trivsamt inneklimat. Vi är din konsult i VVS-frågor och sköter VVS-projektet från början till slut.

Läs mer

Ventilation

Ventilation är en mycket viktig faktor för att både du och ditt hus skall må bra. Om inomhusklimatet är dåligt påverkas den fysiska hälsan och välmåendet. Vi hjälper dig till ett friskt inneklimat.

Läs mer

Kort om oss

Vi levererar alla typer av tekniska lösningar för fjärrvärme, värme, värmepump, kyl, sanitära och badrum. Med vår långa erfarenhet och kompetens är vi alltid en pålitlig partner oavsett om det gäller nyproduktion eller små reparationer.

Kontakta oss