Facebook Messenger Instagram

Ventilation

Ventilation är en mycket viktig faktor för att både du och ditt hus skall må bra. Om inomhusklimatet är dåligt påverkas den fysiska hälsan och välmåendet. Vi hjälper dig till ett friskt inneklimat.

Kontakta oss

Ventilation

Vi levererar ventilationstjänster i världsklass – varje dag, året runt och erbjuder allt från rådgivning och planering till operativt arbete, med kunskap och omtanke i fokus. Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara fastigheter där människor trivs och mår bra.

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att mäta och gradera inomhusklimatet och se till att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Vi kan erbjuda tips och förslag på hur du minskar ventilationsenergin, men utan att ge ett sämre inneklimat.

Ventilation

Det finns i huvudsak två anledningar till ventilation: Inomhusluften upplevs frisk och behaglig och leder inte till hälsoproblem. Undvik fuktskador i byggnader i form av mögel, svamp eller andra problem som t.ex. kondens orsakat.