PVT Ab

OVK Besiktning

Vi utför löpande underhåll och kontroll av anläggningar för bästa driftsekonomi. Vi ser till att anläggningen går så optimalt som möjligt och utför nödvändiga injusteringar samt erbjuder service.

Kontakta oss

Behörig funktionskontroll

Fastighetsägaren ansvarar för frisk och god ventilationen. PVT Ab är behörig funktionskontrollant och kan kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

Vanliga fel

De vanliga felen som upptäcks vid OVK är att luftflödet är mindre än det flöde som beräknades när huset byggdes, samt smuts i fläktar och kanaler. Båda minskar avsevärt trivseln och behöver åtgärdas direkt.

För vem gäller det här?

Alla byggnader, förutom - En- och tvåbostadshus med självdragssystem - En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft - Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan jämförbar näring - Industribyggnader - Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

©2023 PVT Ab